Song Hye-kyoSong Hye-kyo
22 November 1981
Actress
Park Min-youngPark Min-young
04 March 1986
Actress

Park Shin-hyePark Shin-hye
18 February 1990
Actress

Park Bo-youngPark Bo-young
12 February 1990
South Korean Actress

Bae Suzy Bae Suzy
10 December 1994
Singer, Actress

Jang Ja-yeonJang Ja-yeon
25 January 1980
Actress
Soon-Yi PrevinSoon-Yi Previn
08 October 1970
Actress

Song Ji-hyo Song Ji-hyo
15 August 1981
Actress, Model

Jun Ji-hyunJun Ji-hyun
30 October 1981
South Korean Actress
Yoo In-naYoo In-na
05 June 1982
Actress

Kim Tae-heeKim Tae-hee
29 March 1980
South Korean actress
Kim Yoo-jungKim Yoo-jung
22 September 1999
South Korean Actress

Kim So-hyunKim So-hyun
04 June 1999
Actress

Han Ji-minHan Ji-min
05 November 1982
Actress

Son Ye-jinSon Ye-jin
11 January 1982
Actress

Ku Hye-sunKu Hye-sun
09 November 1984
Acress
Lee Sung-kyungLee Sung-kyung
10 August 1990
Actress, Model

Im Yoon-ahIm Yoon-ah
30 May 1990
Singer

Shin Min-aShin Min-a
05 April 1984
Actress & Model

Ha Ji-wonHa Ji-won
28 June 1978
South Korean Actress
Jung So-minJung So-min
16 March 1989
Actress

Jeon So-minJeon So-min
07 April 1986
Actress, Model
Han Hyo-jooHan Hyo-joo
22 February 1987
South Korean Actress

Hong Jin-youngHong Jin-young
09 August 1985
South Korean Singer

Kim Go-eunKim Go-eun
02 July 1991
South Korean Actress
Yoon Eun-hyeYoon Eun-hye
03 October 1984
South Korean Actress

Seo Hyun-jinSeo Hyun-jin
27 February 1985
South Korean Actress
Shin Se-kyungShin Se-kyung
29 July 1990
Actress

Oh Yeon-seoOh Yeon-seo
22 June 1987
Actress

Jang Na-raJang Na-ra
18 March 1981
Musician, Actress
Lee Min-jungLee Min-jung
16 February 1982
Actress

Continue Reading Below
Bae DoonaBae Doona
11 October 1979
South Korean Actress
UeeUee
09 April 1988
South Korean singer

Gong Hyo-jinGong Hyo-jin
04 April 1980
Actress

Kim So-eunKim So-eun
06 September 1989
South Korean Actress

Kang So-raKang So-ra
18 February 1990
South Korean Actress
SeohyunSeohyun
28 June 1991
South Korean Actress
SulliSulli
29 March 1994
Actress, Singer

Kim So-yeonKim So-yeon
02 November 1980
Actress

Hwang Jung-eumHwang Jung-eum
25 January 1985
Actress, Singer

Kim Tae-riKim Tae-ri
24 April 1990
Actress
Arden ChoArden Cho
16 August 1985
Actress

Lee Young-aeLee Young-ae
31 January 1971
Actress

Moon Chae-wonMoon Chae-won
13 November 1986
South Korean Actress

Moon Geun-youngMoon Geun-young
06 May 1987
Actress

Lee Bo-youngLee Bo-young
12 January 1979
Actress
Jung Eun-jiJung Eun-ji
18 August 1993
Singer

Lee HyoriLee Hyori
10 May 1979
South Korean Singer, Actress
Choi Ji-wooChoi Ji-woo
11 June 1975
South Korean Actress

Yoon So-heeYoon So-hee
07 May 1993
South Korean Actress

Lee Si-youngLee Si-young
17 April 1982
South Korean Actress
Son Na-eunSon Na-eun
10 February 1994
South Korean Singer

Lee Da-haeLee Da-hae
19 April 1984
Actress
Lee Yoo-riLee Yoo-ri
28 January 1980
Actress

Lee Se-youngLee Se-young
20 December 1992
South Korean Actress

Yunjin KimYunjin Kim
07 November 1973
Actress

Han Chae-youngHan Chae-young
13 September 1980
South Korean Actress

Kang Hye-jungKang Hye-jung
04 January 1982
Actress
Kim Ah-joongKim Ah-joong
16 October 1982
Actress

Han Hye-jinHan Hye-jin
27 October 1981
Actress

Jo Yoon-heeJo Yoon-hee
13 October 1982
Actress

Kim Sae-ronKim Sae-ron
31 July 2000
Actress
Baek Jin-heeBaek Jin-hee
08 February 1990
Actress

Kim Hee-sun Kim Hee-sun
11 June 1977
South Korean Actress
Seo Ye-jiSeo Ye-ji
06 April 1990
Actress

Kim Seul-gi Kim Seul-gi
10 October 1991
Actress

Han Seung-yeonHan Seung-yeon
24 July 1988
Singer
Kim Ha-neulKim Ha-neul
21 February 1978
Actress

Uhm Jung-hwaUhm Jung-hwa
17 August 1969
Actress
Linda ParkLinda Park
09 July 1978
Actress

Jung Hye-sungJung Hye-sung
29 April 1991
Actress

Lim Ji-yeonLim Ji-yeon
23 June 1990
Actress
Lee Yeon-heeLee Yeon-hee
09 January 1988
Actress

Kang Ye-wonKang Ye-won
15 March 1980
Actress, Singer
Lee Eun-juLee Eun-ju
22 December 1980
Actress

Park Si-yeonPark Si-yeon
28 March 1979
Actress

Jeon Hye-binJeon Hye-bin
27 September 1983
Actress

Song Ji-eunSong Ji-eun
05 May 1990
K-pop Singer, Actress
Park Ha-sunPark Ha-sun
22 October 1987
Actress
Chae Jung-anChae Jung-an
09 September 1977
Actress

Shim Eun-kyungShim Eun-kyung
31 May 1994
Actress

Kyung Soo-jinKyung Soo-jin
05 December 1987
Actress

Han Chae-ahHan Chae-ah
24 March 1982
Actress
Lee Ha-nuiLee Ha-nui
02 March 1983
Actress

Park Cho-rongPark Cho-rong
03 March 1991
Singer-songwriter

Kim Ok-binKim Ok-bin
29 December 1986
Actress

Lee Soo-kyungLee Soo-kyung
13 March 1982
Actress

Kiana KimKiana Kim
30 March 1980
Model, Actress, Entrepreneur
Claudia KimClaudia Kim
25 January 1985
Actress

Go Ah-sungGo Ah-sung
10 August 1992
Actress
Jung Ryeo-wonJung Ryeo-won
21 January 1981
Actor, Singer, Film actor, Model

Lee HaneeLee Hanee
02 March 1983
Actress
Jenna UshkowitzJenna Ushkowitz
28 April 1986
Actress
Soo AeSoo Ae
16 September 1979
Actress