Song Hye-kyoSong Hye-kyo
22 November 1981
Actress
Park Min-youngPark Min-young
04 March 1986
Actress

Park Shin-hyePark Shin-hye
18 February 1990
Actress

Park Bo-youngPark Bo-young
12 February 1990
South Korean Actress

Bae Suzy Bae Suzy
10 December 1994
Singer, Actress

Jang Ja-yeonJang Ja-yeon
25 January 1980
Actress
Soon-Yi PrevinSoon-Yi Previn
08 October 1970
Actress

Song Ji-hyo Song Ji-hyo
15 August 1981
Actress, Model

Jun Ji-hyunJun Ji-hyun
30 October 1981
South Korean Actress

Yoo In-naYoo In-na
05 June 1982
Actress
Kim Tae-heeKim Tae-hee
29 March 1980
South Korean actress

Kim Yoo-jungKim Yoo-jung
22 September 1999
South Korean Actress
Kim So-hyunKim So-hyun
04 June 1999
Actress

Han Ji-minHan Ji-min
05 November 1982
Actress

Son Ye-jinSon Ye-jin
11 January 1982
Actress
Ku Hye-sunKu Hye-sun
09 November 1984
Acress

Lee Sung-kyungLee Sung-kyung
10 August 1990
Actress, Model
Im Yoon-ahIm Yoon-ah
30 May 1990
Singer

Shin Min-aShin Min-a
05 April 1984
Actress & Model

Arden ChoArden Cho
16 August 1985
Actress
Ha Ji-wonHa Ji-won
28 June 1978
South Korean Actress

Jung So-minJung So-min
16 March 1989
Actress
Jeon So-minJeon So-min
07 April 1986
Actress, Model

Han Hyo-jooHan Hyo-joo
22 February 1987
South Korean Actress

Hong Jin-youngHong Jin-young
09 August 1985
South Korean Singer

Kim Go-eunKim Go-eun
02 July 1991
South Korean Actress
Yoon Eun-hyeYoon Eun-hye
03 October 1984
South Korean Actress
Seo Hyun-jinSeo Hyun-jin
27 February 1985
South Korean Actress

Shin Se-kyungShin Se-kyung
29 July 1990
Actress

Oh Yeon-seoOh Yeon-seo
22 June 1987
Actress

Jang Na-raJang Na-ra
18 March 1981
Musician, Actress
Lee Min-jungLee Min-jung
16 February 1982
Actress

Continue Reading Below
Bae DoonaBae Doona
11 October 1979
South Korean Actress

UeeUee
09 April 1988
South Korean singer

Gong Hyo-jinGong Hyo-jin
04 April 1980
Actress

Kim So-eunKim So-eun
06 September 1989
South Korean Actress
Kang So-raKang So-ra
18 February 1990
South Korean Actress

SeohyunSeohyun
28 June 1991
South Korean Actress
SulliSulli
29 March 1994
Actress, Singer

Kim So-yeonKim So-yeon
02 November 1980
Actress

Hwang Jung-eumHwang Jung-eum
25 January 1985
Actress, Singer
Kim Tae-riKim Tae-ri
24 April 1990
Actress

Moon Chae-wonMoon Chae-won
13 November 1986
South Korean Actress
Moon Geun-youngMoon Geun-young
06 May 1987
Actress

Lee Bo-youngLee Bo-young
12 January 1979
Actress

Jung Eun-jiJung Eun-ji
18 August 1993
Singer

Lee HyoriLee Hyori
10 May 1979
South Korean Singer, Actress

Choi Ji-wooChoi Ji-woo
11 June 1975
South Korean Actress
Yoon So-heeYoon So-hee
07 May 1993
South Korean Actress

Lee Si-youngLee Si-young
17 April 1982
South Korean Actress

Son Na-eunSon Na-eun
10 February 1994
South Korean Singer

Lee Da-haeLee Da-hae
19 April 1984
Actress
Lee Yoo-riLee Yoo-ri
28 January 1980
Actress

Lee Se-youngLee Se-young
20 December 1992
South Korean Actress
Yunjin KimYunjin Kim
07 November 1973
Actress

Han Chae-youngHan Chae-young
13 September 1980
South Korean Actress

Kang Hye-jungKang Hye-jung
04 January 1982
Actress
Kim Ah-joongKim Ah-joong
16 October 1982
Actress

Han Hye-jinHan Hye-jin
27 October 1981
Actress
Kim Sae-ronKim Sae-ron
31 July 2000
Actress

Baek Jin-heeBaek Jin-hee
08 February 1990
Actress

Kim Hee-sun Kim Hee-sun
11 June 1977
South Korean Actress
Seo Ye-jiSeo Ye-ji
06 April 1990
Actress

Kim Seul-gi Kim Seul-gi
10 October 1991
Actress
Han Seung-yeonHan Seung-yeon
24 July 1988
Singer

Kim Ha-neulKim Ha-neul
21 February 1978
Actress

Uhm Jung-hwaUhm Jung-hwa
17 August 1969
Actress

Linda ParkLinda Park
09 July 1978
Actress
Jung Hye-sungJung Hye-sung
29 April 1991
Actress
Lim Ji-yeonLim Ji-yeon
23 June 1990
Actress

Jo Yoon-heeJo Yoon-hee
13 October 1982
Actress

Lee Yeon-heeLee Yeon-hee
09 January 1988
Actress

Lee Young-aeLee Young-ae
31 January 1971
Actress
Kang Ye-wonKang Ye-won
15 March 1980
Actress, Singer

Park Si-yeonPark Si-yeon
28 March 1979
Actress

Jeon Hye-binJeon Hye-bin
27 September 1983
Actress

Song Ji-eunSong Ji-eun
05 May 1990
K-pop Singer, Actress

Park Ha-sunPark Ha-sun
22 October 1987
Actress
Chae Jung-anChae Jung-an
09 September 1977
Actress

Shim Eun-kyungShim Eun-kyung
31 May 1994
Actress
Lee Eun-juLee Eun-ju
22 December 1980
Actress

Kyung Soo-jinKyung Soo-jin
05 December 1987
Actress

Han Chae-ahHan Chae-ah
24 March 1982
Actress
Lee Ha-nuiLee Ha-nui
02 March 1983
Actress

Park Cho-rongPark Cho-rong
03 March 1991
Singer-songwriter
Kim Ok-binKim Ok-bin
29 December 1986
Actress

Lee Soo-kyungLee Soo-kyung
13 March 1982
Actress

Kiana KimKiana Kim
30 March 1980
Model, Actress, Entrepreneur

Claudia KimClaudia Kim
25 January 1985
Actress
Jenna UshkowitzJenna Ushkowitz
28 April 1986
Actress

Soo AeSoo Ae
16 September 1979
Actress
Jung Ryeo-wonJung Ryeo-won
21 January 1981
Actor, Singer, Film actor, Model

Go Ah-sungGo Ah-sung
10 August 1992
Actress
Moon Geun YoungMoon Geun Young
06 May 1987
Actress