Ken JeongKen Jeong
13 July 1969
Comedian
Song Hye-kyoSong Hye-kyo
22 November 1981
Actress

Song Joong-kiSong Joong-ki
19 September 1985
Actor

Cha Eun-wooCha Eun-woo
30 March 1997
Singer

Park Min-youngPark Min-young
04 March 1986
Actress

Ji Chang-wookJi Chang-wook
05 July 1987
Actor
Park Seo-joonPark Seo-joon
16 December 1988
Actor

Park Shin-hyePark Shin-hye
18 February 1990
Actress

Park Hyung-sik Park Hyung-sik
16 November 1991
Singer, Actor

Park Bo-youngPark Bo-young
12 February 1990
South Korean Actress
Lee Dong-wookLee Dong-wook
06 November 1981
Actor

Steven YeunSteven Yeun
21 December 1983
Actor, Singer
Bae Suzy Bae Suzy
10 December 1994
Singer, Actress

Kim Woo-bin Kim Woo-bin
16 July 1989
Actor

Jang Ja-yeonJang Ja-yeon
25 January 1980
Actress
Soon-Yi PrevinSoon-Yi Previn
08 October 1970
Actress

Song Ji-hyo Song Ji-hyo
15 August 1981
Actress, Model
Bong Joon-hoBong Joon-ho
14 September 1969
Film Director

Nam Joo-hyukNam Joo-hyuk
22 February 1994
Actor, Model

Gong YooGong Yoo
10 July 1979
Actor
Lee Byung-hunLee Byung-hun
12 July 1970
Actor

Jun Ji-hyunJun Ji-hyun
30 October 1981
South Korean Actress
Hyun Bin Hyun Bin
25 September 1982
Actor

Kim Soo-hyunKim Soo-hyun
16 February 1988
South Korean Actor

Lee Seung-giLee Seung-gi
13 January 1987
Singer

Yoo In-naYoo In-na
05 June 1982
Actress
Ji SooJi Soo
30 March 1993
South Korean Actor
So Ji-subSo Ji-sub
04 November 1977
South Korean Actor

Lee Kwang-sooLee Kwang-soo
14 July 1985
Actor

Ahn Jae-hyunAhn Jae-hyun
01 July 1987
Actor, Model

Kim Tae-heeKim Tae-hee
29 March 1980
South Korean actress
Kim Yoo-jungKim Yoo-jung
22 September 1999
South Korean Actress

Continue Reading Below
Kim So-hyunKim So-hyun
04 June 1999
Actress

Han Ji-minHan Ji-min
05 November 1982
Actress

Son Ye-jinSon Ye-jin
11 January 1982
Actress

Ku Hye-sunKu Hye-sun
09 November 1984
Acress
Lee Sung-kyungLee Sung-kyung
10 August 1990
Actress, Model

Lee Joon-gi Lee Joon-gi
17 May 1982
Actor, Model
Lee Jong-hyunLee Jong-hyun
15 May 1990
South Korean Actor & Musician

Seo Kang-joonSeo Kang-joon
12 October 1993
Singer & Actor

Yoo Seung-hoYoo Seung-ho
17 August 1993
South Korean Actor
Sung HoonSung Hoon
14 February 1983
Actor

Im Yoon-ahIm Yoon-ah
30 May 1990
Singer
Kim Hyun-joongKim Hyun-joong
06 June 1986
South Korean Actor

Yeo Jin-gooYeo Jin-goo
13 August 1997
Actor

Shin Min-aShin Min-a
05 April 1984
Actress & Model

Arden ChoArden Cho
16 August 1985
Actress

Jo In-sungJo In-sung
29 July 1981
Actor
Ha Ji-wonHa Ji-won
28 June 1978
South Korean Actress

Park Yoo-chunPark Yoo-chun
04 June 1986
Singer-songwriter, Actor

Jung So-minJung So-min
16 March 1989
Actress

Jeon So-minJeon So-min
07 April 1986
Actress, Model
Han Hyo-jooHan Hyo-joo
22 February 1987
South Korean Actress

Xiumin Xiumin
26 March 1990
Actors
Jang Dong-gunJang Dong-gun
20 April 1972
Actor

Choi Tae-joonChoi Tae-joon
07 July 1991
South Korean Actor

Hong Jin-youngHong Jin-young
09 August 1985
South Korean Singer
Song Seung-heonSong Seung-heon
05 October 1976
Actor

Kim Go-eunKim Go-eun
02 July 1991
South Korean Actress
Yoon Kyun-sangYoon Kyun-sang
31 March 1987
Actor

Yoon Eun-hyeYoon Eun-hye
03 October 1984
South Korean Actress

Ji SungJi Sung
27 February 1977
Actor
Seo Hyun-jinSeo Hyun-jin
27 February 1985
South Korean Actress

Shin Se-kyungShin Se-kyung
29 July 1990
Actress
Oh Yeon-seoOh Yeon-seo
22 June 1987
Actress

Jang Na-raJang Na-ra
18 March 1981
Musician, Actress

Song Kang-hoSong Kang-ho
17 January 1967
Actor

Hong Jong-hyunHong Jong-hyun
02 February 1990
South Korean Actor, Model
Yoo Ah-inYoo Ah-in
06 October 1986
Actor
Seo In-gukSeo In-guk
23 October 1987
South Korean Singer

Jang HyukJang Hyuk
20 December 1976
Actor

Jung Il-wooJung Il-woo
09 September 1987
South Korean Actor

Yoo Jae-sukYoo Jae-suk
14 August 1972
Comedian
Lee Min-jungLee Min-jung
16 February 1982
Actress

Bae DoonaBae Doona
11 October 1979
South Korean Actress

UeeUee
09 April 1988
South Korean singer

Cha Tae-hyunCha Tae-hyun
25 March 1976
South Korean Actor

Yook Sung-jaeYook Sung-jae
02 May 1995
South Korean Singer
Yoon Shi-yoonYoon Shi-yoon
26 September 1986
South Korean Actor

Kim BumKim Bum
07 July 1989
Actor
Lee Tae-minLee Tae-min
18 July 1993
Singer, Actor

Gong Hyo-jinGong Hyo-jin
04 April 1980
Actress

Kim So-eunKim So-eun
06 September 1989
South Korean Actress
Kang Ha-neulKang Ha-neul
21 February 1990
South Korean Actor

Kang So-raKang So-ra
18 February 1990
South Korean Actress
SeohyunSeohyun
28 June 1991
South Korean Actress

Choi Min-hoChoi Min-ho
09 December 1991
Singer

SulliSulli
29 March 1994
Actress, Singer

Jang Keun-sukJang Keun-suk
04 August 1987
South Korean Actor
Kim So-yeonKim So-yeon
02 November 1980
Actress

Park Chan-wookPark Chan-wook
23 August 1963
Film Director
Hwang Jung-eumHwang Jung-eum
25 January 1985
Actress, Singer

Ha Seok-jinHa Seok-jin
10 February 1982
Actor
Kim Tae-riKim Tae-ri
24 April 1990
Actress

Cha Seung-wonCha Seung-won
07 June 1970
Actor
Song Il-gookSong Il-gook
01 October 1971
Actor, TV Personality