Maxim GorkyMaxim Gorky
28 March 1868
Writer & Dramatist
Nikolai GogolNikolai Gogol
01 April 1809
Playwright

Vladimir MayakovskyVladimir Mayakovsky
19 July 1893
Poet

Sergey MikhalkovSergey Mikhalkov
13 March 1913
Author

Daniil KharmsDaniil Kharms
17 December 1905
writer, playwright, children's writer, poet

Vladimir SorokinVladimir Sorokin
07 August 1955
Playwright, Writer, Screenwriter, Librettist,
Nikolai LeskovNikolai Leskov
16 February 1831
Writer

Eldar RyazanovEldar Ryazanov
18 November 1927
Film director, Screenwriter, Actor, Writer, Poet,

Nikolay NekrasovNikolay Nekrasov
10 December 1821
Poet
Alexander OstrovskyAlexander Ostrovsky
31 March 1823
writer, librettist, playwright, journalist

Velimir KhlebnikovVelimir Khlebnikov
09 November 1885
Poet
Vladimir Nemirovich-DanchenkoVladimir Nemirovich-Danchenko
23 December 1858
Theatre Director

S. AnskyS. Ansky
27 October 1863
Writer

Mikhail KheraskovMikhail Kheraskov
05 November 1733
Poet

Mikhail ArtsybashevMikhail Artsybashev
05 November 1878
Writer

Aleksey PisemskyAleksey Pisemsky
23 March 1821
Novelist
Peretz MarkishPeretz Markish
07 December 1895
Poet

Samson ChanbaSamson Chanba
18 June 1886
Writer

Valentin KatayevValentin Katayev
28 January 1897
Novelist

Mikhail ShatrovMikhail Shatrov
03 April 1932
Playwright
Alexandr GriboyedovAlexandr Griboyedov
15 January 1795
Diplomat

Abraham ShlonskyAbraham Shlonsky
06 March 1900
Poet