Jorge DrexlerJorge Drexler

21 September 1964

Ruben RadaRuben Rada

17 July 1943

Natalia OreiroNatalia Oreiro

19 May 1977

Gabe SaportaGabe Saporta

11 October 1979