Famous People From China
PuyiPuyi
07 February 1906
Last Emperor of China
Qin Shi HuangQin Shi Huang
0259 BC
King

Qianlong EmperorQianlong Emperor
25 September 1711
Emperor of China

Empress Dowager CixiEmpress Dowager Cixi
29 November 1835
Chinese Empress Dowager

Wu ZetianWu Zetian
17 February 0625
Chinese Empress

Kangxi EmperorKangxi Emperor
04 May 1654
Emperor
Liu BeiLiu Bei
0161 AD
Founder of the Chinese Shu Han Dynasty

Yongle EmperorYongle Emperor
02 May 1360
Emperor

Hongwu EmperorHongwu Emperor
21 October 1328
Emperor of China
Emperor Taizong of TangEmperor Taizong of Tang
28 January 0598
Emperor

Emperor Wu of HanEmperor Wu of Han
30 June 0156
Emperor of China
Emperor Yang of SuiEmperor Yang of Sui
0569 AD
Emperor of China’s Sui dynasty

Wu ZetianWu Zetian
17 February 0624
Empress

Temür KhanTemür Khan
15 October 1265
Emperor

Guangxu EmperorGuangxu Emperor
14 August 1871
Emperor of China

Yellow EmperorYellow Emperor
Emperor
Xianfeng EmperorXianfeng Emperor
17 July 1831
Emperor

Tongzhi EmperorTongzhi Emperor
27 April 1856
 

Daoguang EmperorDaoguang Emperor
16 September 1782
Emperor of China

Hong TaijiHong Taiji
28 November 1592
Emperor
Chagatai KhanChagatai Khan
1183 AD
Ruler

Shunzhi EmperorShunzhi Emperor
15 March 1638
Emperor of China
Sun QuanSun Quan
0182 AD
King

Emperor Yingzong of MingEmperor Yingzong of Ming
29 November 1427
Emperor

Emperor Xuanzong of TangEmperor Xuanzong of Tang
08 September 0685
Ruler
Cao PiCao Pi
0187 AD
Emperor

KoxingaKoxinga
27 August 1624
Prince
Ayurbarwada Buyantu KhanAyurbarwada Buyantu Khan
09 April 1285
Emperor

Wanli EmperorWanli Emperor
04 September 1563
Emperor of China

ShennongShennong
King
KaiduKaidu
1235 AD
Political leader

Continue Reading Below
Li ZichengLi Zicheng
22 September 1606
Chinese Rebel Leader
Wang MangWang Mang
0045 BC
Emperor

Jianwen EmperorJianwen Emperor
05 December 1377
Emperor

King Zhou of ShangKing Zhou of Shang
1105 AD
King

Emperor Renzong of SongEmperor Renzong of Song
30 May 1010
Emperor
Jingtai EmperorJingtai Emperor
21 September 1428
Emperor
King Wu of ZhouKing Wu of Zhou
King

Empress LüEmpress Lü
0241 AD
Empress of Han dynasty

Songtsen GampoSongtsen Gampo
0617 AD
Tibetan King

Emperor Guangwu of HanEmperor Guangwu of Han
15 January 0005
Emperor of Han dynasty
Tianqi EmperorTianqi Emperor
23 December 1605
Emperor

Emperor Huizong of SongEmperor Huizong of Song
02 November 1082
Fine art artist

Emperor Jing of HanEmperor Jing of Han
0188 AD
Emperor

Fu HaoFu Hao
Military general

Liang QichaoLiang Qichao
23 February 1873
Historian
King Wen of ZhouKing Wen of Zhou
1152 AD
King

Longqing EmperorLongqing Emperor
04 March 1537
Emperor of Ming dynasty
Emperor Xuan of HanEmperor Xuan of Han
0091 AD
Prince

Emperor Dezong of TangEmperor Dezong of Tang
27 May 0742
Emperor of Tang Dynasty

Emperor Ming of HanEmperor Ming of Han
15 June 0028
Prince
Emperor Ping of HanEmperor Ping of Han
0009 AD
Emperor

Emperor Yuan of HanEmperor Yuan of Han
0075 AD
Emperor
Zhu YoulangZhu Youlang
01 November 1623
Prince

Emperor Xiaowen of Northern WeiEmperor Xiaowen of Northern Wei
13 October 0467
Emperor of Wei dynasty

Emperor ZhenzongEmperor Zhenzong
23 December 0968
Emperor

Emperor Zhang of HanEmperor Zhang of Han
0057 AD
Emperor of Han dynasty

Zhu YujianZhu Yujian
25 May 1602
Prince
Galdan Boshugtu KhanGaldan Boshugtu Khan
1644 AD
Ruler

Yelü DashiYelü Dashi
1094 AD
Emperor

AbaojiAbaoji
0872 AD
Political leader

Emperor Wenzong of TangEmperor Wenzong of Tang
20 November 0809
Emperor of Tang dynasty
Emperor NingzongEmperor Ningzong
19 November 1168
Emperor

Emperor Jingzong of Western XiaEmperor Jingzong of Western Xia
07 June 1003
Ruler
Wiman of GojoseonWiman of Gojoseon
King

Chai RongChai Rong
27 October 0921
Emperor

NurhachiNurhachi
21 February 1559
Emperor
YongzhengYongzheng
13 December 1678
Emperor of China

Liu YuanLiu Yuan
0251 AD
Ruler
JiajingJiajing
16 September 1507
Emperor

YangdiYangdi
0569 AD
Emperor

Togon-temürTogon-temür
25 May 1320
Emperor
JiaqingJiaqing
13 November 1760
Emperor

ZhengdeZhengde
27 October 1491
Emperor
RuizongRuizong
22 June 0662
Emperor of Tang dynasty