Famous People From China
PuyiPuyi
07 February 1906
Last Emperor of China
Qin Shi HuangQin Shi Huang
0259 BC
King

Qianlong EmperorQianlong Emperor
25 September 1711
Emperor of China

Liu BeiLiu Bei
0161 AD
Founder of the Chinese Shu Han Dynasty

Wu ZetianWu Zetian
17 February 0625
Chinese Empress

Empress Dowager CixiEmpress Dowager Cixi
29 November 1835
Chinese Empress Dowager
Kangxi EmperorKangxi Emperor
04 May 1654
Emperor

Emperor Taizong of TangEmperor Taizong of Tang
28 January 0598
Emperor

Hongwu EmperorHongwu Emperor
21 October 1328
Emperor of China

Yongle EmperorYongle Emperor
02 May 1360
Emperor
Emperor Wu of HanEmperor Wu of Han
30 June 0156
Emperor of China

Emperor Yang of SuiEmperor Yang of Sui
0569 AD
Emperor of China’s Sui dynasty
Sun QuanSun Quan
0182 AD
King

Yellow EmperorYellow Emperor
Emperor

Guangxu EmperorGuangxu Emperor
14 August 1871
Emperor of China
Cao PiCao Pi
0187 AD
Emperor

Tongzhi EmperorTongzhi Emperor
27 April 1856
 
Daoguang EmperorDaoguang Emperor
16 September 1782
 

Hong TaijiHong Taiji
20 November 1592
Emperor

Shunzhi EmperorShunzhi Emperor
15 March 1638
Emperor
ShennongShennong
King

Chagatai KhanChagatai Khan
1183 AD
King
Chai RongChai Rong
27 October 0921
Emperor

Wanli EmperorWanli Emperor
04 September 1563
Emperor of China

Li ZichengLi Zicheng
22 September 1606
Chinese Rebel Leader

Songtsen GampoSongtsen Gampo
0617 AD
Tibetan King
Liang QichaoLiang Qichao
23 February 1873
Historian
Tianqi EmperorTianqi Emperor
23 December 1605
Emperor

Longqing EmperorLongqing Emperor
04 March 1537
Emperor of Ming dynasty

Emperor Dezong of TangEmperor Dezong of Tang
27 May 0742
Emperor of Tang Dynasty

NurhachiNurhachi
21 February 1559
Emperor
YongzhengYongzheng
13 December 1678
Emperor of Qing dynasty

Continue Reading Below
JiajingJiajing
16 September 1507
Emperor

Togon-temürTogon-temür
25 May 1320
Emperor

JiaqingJiaqing
13 November 1760
Emperor

ZhengdeZhengde
27 October 1491
Emperor
RuizongRuizong
22 June 0662
Emperor of Tang dynasty