Gia LongGia Long

08 February 1762

Duy TânDuy Tân

19 September 1900

Hàm NghiHàm Nghi

03 August 1971

Thành TháiThành Thái

14 March 1879

Bao DaiBao Dai

22 October 1913

Trần Anh TôngTrần Anh Tông

17 September 1276