Zhao WeiZhao Wei
12 March 1976
Actress
Chloe ZhaoChloe Zhao
31 March 1982
Film Director

Zhang YimouZhang Yimou
14 April 1950
Film director

Hou Hsiao-hsienHou Hsiao-hsien
08 April 1947
Film director

Kan MukaiKan Mukai
16 October 1937
Director