Sun TzuSun Tzu
0544 BC
Ancient Military General, Strategist & Philosopher
Qianlong EmperorQianlong Emperor
25 September 1711
Emperor of China

Cao CaoCao Cao
18 March 0155
Chinese warlord

Liu BeiLiu Bei
0161 AD
Founder of the Chinese Shu Han Dynasty

Wang Jingwei (Wang Ching-wei)Wang Jingwei
04 May 1883
Politician, Diplomat

Guan YuGuan Yu
 
Dong ZhuoDong Zhuo
0138 AD
Warlord

Zhang ZuolinZhang Zuolin
19 March 1875
Warlord

Zhang FeiZhang Fei
0168 AD
Military officer

Zuo ZongtangZuo Zongtang
10 November 1812
 
Li ZongrenLi Zongren
13 August 1890
Politician

An LushanAn Lushan
30 November 0703
General
Feng YuxiangFeng Yuxiang
06 November 1882
Warlord

Wu SanguiWu Sangui
08 June 1612
Military general

Wu PeifuWu Peifu
22 April 1874
Warlord
Wang YangmingWang Yangming
26 October 1472
Calligrapher

Zeng GuofanZeng Guofan
26 November 1811
Political Leader
Duan QiruiDuan Qirui
06 March 1865
Warlord

Bo YiboBo Yibo
17 February 1908
Political Leader

Huang XingHuang Xing
24 October 1874
Revolutionary
Zheng ZhilongZheng Zhilong
16 April 1604
Merchant

RongluRonglu
06 April 1836
Political leader
Xu CaihouXu Caihou
22 June 1943
Military general

Ye TingYe Ting
10 September 1896
Military leader

Li LisanLi Lisan
18 November 1899
Political leader

Li XiuchengLi Xiucheng
1823 AD
Military Commander
Fuk'angganFuk'anggan
1753 AD
Military Leader