Qianlong EmperorQianlong Emperor
25 September 1711
Emperor of China
Sun TzuSun Tzu
0544 BC
Ancient Military General, Strategist & Philosopher

Liu BeiLiu Bei
0161 AD
Founder of the Chinese Shu Han Dynasty

Cao CaoCao Cao
18 March 0155
Chinese warlord

Wang Jingwei (Wang Ching-wei)Wang Jingwei
04 May 1883
Politician, Diplomat

Guan YuGuan Yu
 
Zhang FeiZhang Fei
0168 AD
Military officer

Dong ZhuoDong Zhuo
0138 AD
Warlord

Zhang ZuolinZhang Zuolin
19 March 1875
Warlord

Zuo ZongtangZuo Zongtang
10 November 1812
 
An LushanAn Lushan
30 November 0703
General

Li ZongrenLi Zongren
13 August 1890
Politician
Wu SanguiWu Sangui
08 June 1612
Military general

Feng YuxiangFeng Yuxiang
06 November 1882
Warlord

Wang YangmingWang Yangming
26 October 1472
Calligrapher
Zeng GuofanZeng Guofan
26 November 1811
Political Leader

Wu PeifuWu Peifu
22 April 1874
Warlord
Duan QiruiDuan Qirui
06 March 1865
Warlord

Bo YiboBo Yibo
17 February 1908
Political Leader

Huang XingHuang Xing
24 October 1874
Revolutionary
Zheng ZhilongZheng Zhilong
16 April 1604
Merchant

Xu CaihouXu Caihou
22 June 1943
Military general
Fuk'angganFuk'anggan
1753 AD
Military Leader