Vasyl LomachenkoVasyl Lomachenko
17 February 1988
Boxer
Wladimir KlitschkoWladimir Klitschko
25 March 1976
Boxer

Oleksandr UsykOleksandr Usyk
17 January 1987
Boxer

Vitali KlitschkoVitali Klitschko
19 July 1971
Politician

Artur KyshenkoArtur Kyshenko
14 November 1986
Kickboxer, Boxer

Alexander DimitrenkoAlexander Dimitrenko
05 July 1982
Boxer
Vyacheslav GlazkovVyacheslav Glazkov
15 October 1984
Boxer

Alexander FrenkelAlexander Frenkel
04 March 1985
Boxer

Jakob MalzJakob Malz
17 September 1902
Boxer