Famous People From Russia
Garry KasparovGarry Kasparov

13 April 1963

Alexander BerkmanAlexander Berkman

21 November 1870

Alexander HerzenAlexander Herzen

06 April 1812

Eduard LimonovEduard Limonov

22 February 1943

Vladimir BukovskyVladimir Bukovsky

30 December 1942

Zoya KosmodemyanskayaZoya Kosmodemyanskaya

13 September 1923

Stenka RazinStenka Razin

1630 AD

Yemelyan PugachevYemelyan Pugachev

1742 AD

Petr PavlenskyPetr Pavlensky

08 March 1984

Maxim MartsinkevichMaxim Martsinkevich

08 May 1984