Natti NatashaNatti Natasha
10 December 1986
Singer
Richard CamachoRichard Camacho
22 January 1997
Latin Pop Singer

Juan Luis GuerraJuan Luis Guerra
07 June 1956
Singer